Publicitat

La imatge en publicitat

La publicitat és l'àmbit on més s'utilitza la imatge i tots els recursos que la imatge ens ofereix. La finalitat de la publicitat és captar l'interés del consumidor. Ha de buscar estratègies comunicatives i persuasives, no deixa de vendre valors, una manera de ser i una manera de fer. Crea realitats a partir de la imatge, un món fictici a partir d'elements reals.

Els recursos que té la imatge augmenten la capacitat emotiva que té un missatge. El que aconsegueix amb aquesta identificació amb la imatge és que el consumidor s'identifiqui amb la imatge que està veient, ja que fa servir elements reals quotidians.
Hi ha una sèrie de gent que encarreguen aquesta publicitat que van als mitjans i els grups econòmics de pressió, i que orienten o manipulen els nostres pensaments per a que es vengui el producte, actuem d'una manera, etc.

Els tres objectius principals de la publicitat són els d'informar, persuadir (seduir a l'espectador) i aconseguir que compri o que es comporti com ells creguin que s'han de comportar.
La publicitat és el fonament de la competència en el mercat, és el que crea i mou als altres. La publicitat promet, però que compleixi ja no és segur.

Un dels recursos que utilitzen per persuadir són les paraules esquer (anzuelo), una paraula que quan la sentim la identifiquem amb el producte. Un altre recurs és l'atracció sexual, un altre és el de buscar la perfecció en alguna cosa. La publicitat el que vol conseguir és bàsicament fer canviar els valors en els que vivim, modificar la nostra realitat, modelant la nostra mentalitat (dient quins han de ser els nostres ideals) i juguen amb els nostres sentiments. També busca uniformitat, la globalització.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada